Archiv: Diese Seiten werden nicht mehr bearbeitet!
Überblick Johanneum Lüneburg Alphabetischer Index unten
EXPO-skola
Översikt    Kort information DeutschEnglishEn francaisPolnischSchwedisch
Logo

Johanneum Lüneburg

SchwedischKort information Schwedisch

Vår undervisning

Gymnasiet Johanneum i Lüneburg grundades 1406 som latin-läroverk för stadens borgarsöner. Naturligtvis undervisas numera, jämte latin och grekiska, även moderna främmande språk såsom engelska och franska (spanska som extrakurs), tyska, matematik, naturvetenskapliga och samhällsvetenskapliga ämnen.

Undervisningen i musik och konst kompletteras i »Sekundarstufe II« sedan 1998 med skådespel.

Internationella kontakter

Naturligtvis praktiserar vi sedan länge koedukation. I dag undervisar ca. 60 lärare omkring 670 elever. Vi har regelbundna utbyten med skolor i England, Frankrike, Polen och Sverige. Gäster från många länder uppskattar att hospitera i Johanneum.

Särskilda intressen

Utöver den reguljära undervisningen har vi olika arbetsgrupper i sport, konst och musik. Speciellt framgångsrikt arbetar gruppen »Jugend forscht« - ungdom forskar inom ämnena fysik, biologi, kemi uch teknik.

Aktiviteter utanför skolan

Systematisk orienteringshjälp vid planering av yrkesval, effektiva energisparstrategier och andra miljöaktiviteter, t.ex. avfallsförhindrande och källsortering, präglar skolans bild. En handlingskraftik stödförening stöder undervisning och skolaktiviteter.

Johanneum som EXPO-skola

Natur som människans uppfinning

1991 deltog Johanneum i EXPO 2000:s tävling

"Welche Schule braucht die Zukunft unserer Welt?"
"Vilken skola behöver våran världs framtid?"

och kvalificerade sig tillsammans med 28 andra skolor och kursinrättningar i Niedersachsen som en s.k. EXPO-skola.

Johanneums program hänger samman med EXPO 2000:s motto

"Mensch – Natur – Technik"   "människa – natur – teknik"

och bär namnet "DIE NATUR ALS ERFINDUNG DES MENSCHEN". Bakom detta står iden, att vi inte bara upplever naturen, utan samtidigt även tolkar den på många olika sätt: som Guds skapelse, som levande organism, som råvara och kapital osv.

Människorna i det högutvecklade industrisamhället lever på bekostnad av andra: naturen, tredje världen, efterkommande generationer. Dette beteende kan bara ändras, om människan begriper sin samhörigket med naturen och utvecklar ett behov av solidaritet med alla andra levande varelser.

Målsättning

Vårt bidrag som skola ska vara en undervisning,

 • som visar människans förhållande till naturen i sin mångfald i olika tidsepoker, i olika värlsdelar, i olika vetenskaper;
 • som väcker sensibilitet för alternativ till den nuvarande naturförståelsen;
 • som utvecklar elevernas egna ansvars- och samarbetskänsla;
 • som överbryggar skolämnenas gränser.

Konkret betyder detta

 • uppvärderung av metoder och innehåll i undervisningen,
 • delvis ämnesövergripande undervisningsprojekt,
 • ekologisk och konstnärlig utformning av skolbyggnad och skolområde,
 • en vetenskaplig föredragsserie med före detta "Johannitern" som föredragare,
 • gemensamma projekt med utländska skolor,
 • ein pedagogisk-sociologisk kongress,
 • att utarbeta en för alla inom skolan deltagande grupper gällande "Charta",
 • en informationstekniskt grundutbildning för alla elever samt bättre utrustning med datorer och andra moderna medier,
 • mångfaldig dokumentation, t.ex. på CD-ROM och på vår website.

Under planering

Under år 2000 inbjuder vi våra partnerskolor till en internationell workshop under följande motto:
"Wasser verbindet uns,Wasser trennt uns"
"vatten färbinder oss, vatten skiljer oss"
.

Utblick

Den påbörjade, nya undervisningskulturen i samband med EXPO-projektet kommer inte att avslutas efter år 2000 och världsutställningen i Hannover, utan vidareutvecklas till ett nytt skolprogram.

Johanneum Lüneburg

Theodor – Heuss – Str. 1

21337 LüneburgTel.: +49 4131 8627 0

Fax: +49 4131 8627 99

http://www.johanneum-lueneburg.de


Mail InfoMail

Kommenterade post- und webadresser


Översättning till svenska av Dr. Göran LönngrenobenFörfattare:  Peter Nissen, skolledare   Datum: Seprember 99. Letzte Änderung am 30. Juli 2004
Exposystem [Exposystem] [Projekt] [ÜberblickÜberblick [DokumentationsteamInformationssystem